Oppstart i januar og august

Undervisningen foregår en kveld, annenhver uke, i Oslo. Fra klokken 17-20. I tillegg får du tilgang til vår e-læringsportal og its Learning. Du får pensum gjennomgått på en enkel måte og kan jobbe med oppgaver på egenhånd, og får veilending på innsendingsoppgaver og hvordan levere eksamensoppgaver.
Det er også lydfiler og videofiler i e-læringsportalen.

Når det ikke er undevisning, kan du via its Learning, samarbeide med de andre i klassen og du får tett oppfølging av lærer frem til neste undervisningskveld.

Godkjent for stipend og lån i lånekassen.