Pris: 9 900,-

Digital undervisning 1 kveld per uke

Oppstart: 29. august 2022– undervisning starter uken etter.

Du får god veiledning på alle innleveringsoppgaver og lærer hvordan du skal skrive eksamensoppgaver.

Dette passer for deg som
Har allsidig erfaring som vaktmester/byggteknikker og som ønsker å formalisere kompetansen din.

Emner:
Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner, samt tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og funksjonene til de tekniske installasjonene. Liker du å jobbe med det praktiske og tekniske? Da er dette kurset for deg!

Innhold/temaer
· Drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg
· Bransjelæreplanlegging

Drift og vedlikehold
Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner.
Løpende og forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell
Praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering
Avfallshåndtering.
Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet
Dokumentasjon av egne arbeider
Bruk av programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer).
Gjeldende regelverk. Oversikt over lover, forskrifter og bygg standarder.

Bransjelære
Krav til å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver.
Lover, forskrifter og standarder innen bygg, funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon.
Tverrfaglig systemkompetanse. Alle installasjoner i bygget som gjelder sikkerhet, brukernes helse og velvære og skal sikre levetiden på de tekniske installasjonene.