Har du fagbrev eller du har gått 23 år på videregående, yrkesfaglig linje, så kan du få studiekompetanse ved å ta disse fagene. Du kan velge enkeltfag eller hele pakken.
Norsk muntlig og skriftlig
Historie
Matematikk 2PY
Naturfag

Generell informasjon
Hvis du er lærling, og ønsker å gjennomføre studiekompetanse underveis i lærlingløpet, så er dette pakken også for deg.
Denne pakken gjelder for deg som har fulgt ordinær yrkesfaglig videregående som elev eller du har vært privatist og har bestått fellesfagene som er inkludert i dette løpet.

PRISER – ENKELTFAG KAN OGSÅ VELGES

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål

martin@dinkompetanse.no
hilde@dinkompetanse.no

Priser nettkurs
Matematikk 2 P nettkurs – 6000
Naturfag VG1 – 6000
Historie – 6000
Norsk muntlig og skriftlig – 10000,-