Her lærer du via videoforelesning, oppgaver, caser etc hvordan du skal skrive eksamensoppgaver og hvordan knytte pensum inn i eksamensoppgavene. Du leverer inn eksamensoppgaver og får grundig veiledning.
Tilgang til digital plattform hvor du trinn for trinn lærer hvordan skrive eksamensoppgaver.

– Kontinuerlig opptak:
– Videoforelesning
– Oppgaver
– Caser (hvordan skrive eksamensoppgaver)