I dette kurset får du tilgang til vår e-læringsportal og itslearning. Du får pensum gjennomgått på en enkel måte og kan jobbe med oppgaver på egenhånd, og får veilending på innsendingsoppgaver og hvordan skrive eksamensoppgaver.
Det er også lydfiler i e-læringsportalen.

 

Godkjent for stipend og lån i lånekassen.