Dette kurset er for deg som har allsidig erfaring innen kokkeyrket og ønsker fagbrev. Du lærer om mat, smak, estetikk, ernæring, råvarer, hygiene og økonomi. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Eksamen:
Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året av Fylket.

Finansiering:
Vi er godkjent for lån og stipend via statens lånekasse. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekasseen.no  Er du medlem i en fagorganisasjon, sjekk om du har mulighet til å søke på stipend. Du kan dele opp faktura i 3 deler, det vil da komme et faktura gebyr på 200,- per faktura.

Bøker og oppmelding til eksamen kommer i tillegg til kursprisen hos oss.

Gjennomføring:
Du får tilgang til e-læringsportal hvor det meste av pensum ligger og tilgang til itslearning, hvor det ligger oppgaver og her leverer du også oppgaver og får veiledning av lærer. Du får også god trening i å skrive eksamensoppgaver. Lydfiler til pensum ligger også i e-læringsportalen.

Dette lærer du:

Råvarer og produksjon

 • behandling og utnyttelse av råvarer og hel- og halvfabrikater
 • råvarenes egenskaper og bruksområder
 • planlegging av måltider med vekt på smaksopplevelse, sensorikk, estetikk, ernæring og økonomi
 • arbeidsteknikker, produksjonsmetoder og oppbevaring, ressursutnyttelse
 • effektiv og økonomisk drift.

Meny

 • planlegging av menyer til daglig drift og ved spesielle anledninger for ulike grupper ut fra religion og levevaner
 • spesialkost
 • tilpasning og bruk av oppskrifter og porsjonsberegning
 • riktig bruk av fagterminologi

Hygiene og kvalitetsstyring

 • mattrygghet og hygiene i alle ledd
 • gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer

Bransje, bedrift og miljø

 • organisering, arbeidsforhold, økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon
 • etikk, helse, miljø og sikkerhet samt relevante regelverk