Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innen logistikk og ønsker fagbrev. Du utvikler din kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person-og godsterminaler. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Eksamen:
Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året av Fylket.

Finansiering:
Vi er godkjent for lån og stipend via statens lånekasse. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekasseen.no  Er du medlem i en fagorganisasjon, sjekk om du har mulighet til å søke på stipend. Du kan dele opp faktura i 3 deler, det vil da komme et faktura gebyr på 200,- per faktura.

Bøker og oppmelding til eksamen kommer i tillegg til kursprisen hos oss.

Gjennomføring:
Du får tilgang til e-læringsportal hvor det meste av pensum ligger og tilgang til itslearning, hvor det ligger oppgaver og her leverer du også oppgaver og får veiledning av lærer. Du får også god trening i å skrive eksamensoppgaver. Lydfiler til pensum ligger også i e-læringsportalen.

Dette lærer du: 

Eksternlogistikk

 • behandling
 • klassifisering og dokumentasjon av varer og gods
 • logistikktjenester
 • manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler
 • klargjøring for forsendelse
 • vektberegning
 • vedlikehold av utstyr og hjelpemidler
 • service og kundebehandling

Internlogistikk og lagerhold

 • varestrømmen
 • logistikkfunksjonen
 • helse, miljø og sikkerhet
 • nasjonalt og internasjonalt regelverk