Gjennom dette kurset får du kunnskapene og veiledningen du trenger for å kunne gå opp til den teoretiske delen av fagprøven for portører. Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har erfaring med å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte.

Eksamen:
Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året av Fylket.

Finansiering:
Vi er godkjent for lån og stipend via statens lånekasse. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekasseen.no  Er du medlem i en fagorganisasjon, sjekk om du har mulighet til å søke på stipend. Du kan dele opp faktura i 3 deler, det vil da komme et faktura gebyr på 200,- per faktura.

Bøker og oppmelding til eksamen kommer i tillegg til kursprisen hos oss.

Gjennomføring:
Du får tilgang til e-læringsportal hvor det meste av pensum ligger og tilgang til itslearning, hvor det ligger oppgaver og her leverer du også oppgaver og får veiledning av lærer. Du får også god trening i å skrive eksamensoppgaver. Lydfiler til pensum ligger også i e-læringsportalen.

Utdanningen er delt inn i tre programfag.

Helsefremmende arbeid

Disse temaene inngår:

 • Identifisering  og rapportering av fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytning og sikring
 • etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør
 • observasjon og rapportering om mulige endringer i tilstanden til pasienten og brukeren under transport, forflytting og sikring
 • helsefaglige støttefunksjoner
 • HMS, brannvern, beredskap, smittevern og hygienetiltak etter gjeldende retningslinjer

Kommunikasjon og samhandling

Disse temaene inngår:

 • kommunikasjon og profesjonell omsorg for pasienter, brukere, og pårørende
 • kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder
 • betydningen av empati, respekt og toleranse for den enkeltes selvfølelse  og integritet
 • rapportering
 • kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering
 • regelverk om taushetsplikt og personvern

Yrkesutøvelse

Disse temaene inngår:

 • sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere
 • logistikk, prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer
 • rengjøring, kontroll og vedlikehold
 • behandle medikamenter og medisinskteknisk utstyr
 • transporttekniske innretninger
 • regelverk og yrkesetiske retningslinjer
 • helse, miljø og sikkerhet
 • førstehjelp og rutiner for varsling