Nettkurset er tilrettelagt for voksne med lang og allsidig praksis i faget. Passer for deg som ønsker å forberede deg til en teoretisk eksamen. Vi har 18 års undervisningserfaring innen fagbrev undervisning.

Du får tett oppfølging, raske tilbakemeldinger på innsendte oppgaver og du lærer å skrive eksamensoppgaver.

Nettkurset tar for seg disse sentrale arbeidsområdene:

  • Inneklima og hygiene
  • Service, kundebehandling og kommunikasjon
  • Rengjøring og vedlikehold
  • Riktig bruk av kjemikaler
  • Rengjøring av maskiner og utstyr i arbeidet
  • Bruk av iKT verktøy

Hovedmodulene i kurset er:
Planlegging: Dette går ut på bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder, slik at man ivaretar inneklimaet.
Renhold: Lære om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler.
Bransjelære: Arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

5 timers teoretiske skriftlige eksamen.

– Digital plattfrom
– Lydfiler
– Oppgaver
– Eksamensoppgaver
– Veiledning og tilbakemeldinger på innsendingsoppgaver
– Virtuelt klasserom