Dette kurset er for deg som ønsker fagbrev som servitør og som har arbeidserfaring innen faget. Du lærer om drikk, mat, servering, hygiene, salg og service. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Eksamen:
Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året av Fylket.

Finansiering:
Vi er godkjent for lån og stipend via statens lånekasse. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekasseen.no  Er du medlem i en fagorganisasjon, sjekk om du har mulighet til å søke på stipend. Du kan dele opp faktura i 3 deler, det vil da komme et faktura gebyr på 200,- per faktura.

Bøker og oppmelding til eksamen kommer i tillegg til kursprisen hos oss.

 Gjennomføring:
Du får tilgang til e-læringsportal hvor det meste av pensum ligger og tilgang til itslearning, hvor det ligger oppgaver og her leverer du også oppgaver og får veiledning av lærer. Du får også god trening i å skrive eksamensoppgaver. Lydfiler til pensum ligger også i e-læringsportalen.

Dette lærer du:

Drikke, mat og servering
Programfaget handler om klargjøring av lokaler, oppdekking, behandling, ferdigstilling, tilberedning og servering av mat og drikke. Det omfatter også spesialkost og ulike kulturers matskikker. Klargjøring av bar, miksing og presentasjon av drinker står sentralt. Ressursutnyttelse og arbeidsteknikker inngår.

Salg og service
Programfaget handler om markedsføring, salg, service, kommunikasjon og profesjonell gjestebehandling. Matglede og mersalg står sentralt.

Hygiene og kvalitetsstyring
Programfaget handler om mattrygghet i alle ledd, fra varemottak til anretning og servering av måltider. Det omfatter også gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og personlig hygiene.

Bransje, bedrift og miljø
Programfaget handler om organisering, arbeidsforhold, bedriftens krav til økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter også etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevant regelverk.