Praktisk rettet kurs i spesialpedagogikk, undervisning der du er.

Videofiler, caser, innleveringer, litteratur, slik at du kan gjennomføre kurset uansett hvor du befinner deg.

Tema: Hva innebærer og hvordan tilrettelegge og skape inkludering i forhold til:
– Funksjonshemming
– Autisme
– Asperger
– ADHD
– Generelle adferdsvansker
– Barn utsatt for vold og traumer
– Sosial kompetanse
– Kartlegging, opplæring og evaluering
– Språkutfordringer

Vi har 20 års praktisk erfaring med å jobbe med barn, ungdommer og voksne med diverse utfordringer. Lang erfaring innen veiledning, undervisning og samarbeid med barnehager og skoler, for å bistå i forhold til barn/ungdommer som har behov for ekstra oppfølging og
tilrettelegging.

Kurs i spesialpedagogikk:
Prisen inkluderer tilgang til virtuelt klasserom, hvor du har videoforelesninger, kan jobbe i gruppe med andre elever, tilgang til pensum, oppgaver, caser, intervjuer. Du bestemmer selv hvor lang tid du ønsker å bruke på kurset. Kursbevis etter bestått kurs (innleveringer til hver modul som man må bestå).

– Oppgaver
– Caser
– Intervjuer