Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innenfor transportfaget, og ønsker fagbrev. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenestene utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Eksamen:
Som praksiskandidat tar du en teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året av Fylket.

Finansiering:
Vi er godkjent for lån og stipend via statens lånekasse. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekasseen.no  Er du medlem i en fagorganisasjon, sjekk om du har mulighet til å søke på stipend. Du kan dele opp faktura i 3 deler, det vil da komme et faktura gebyr på 200,- per faktura.

Bøker og oppmelding til eksamen kommer i tillegg til kursprisen hos oss.

Gjennomføring:
Du får tilgang til e-læringsportal hvor det meste av pensum ligger og tilgang til itslearning, hvor det ligger oppgaver og her leverer du også oppgaver og får veiledning av lærer. Du får også god trening i å skrive eksamensoppgaver. Lydfiler til pensum ligger også i e-læringsportalen.

Dette lærer du:
Utdanningen er delt i to programfag:

Planlegging og drift
Programfaget omfatter hvordan en transportbedrift er organisert:

  • planlegging av transporttjenester
  • samhandling internt i bedriften og med kunder
  • regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester

Transport
Programfaget omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og forflytting:

  • miljøvennlig behandling av gods og kundebehandling
  • valg og bruk av utstyr og transportmidler
  • vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag
  • bruk av manuelt og elektronisk verktøy