Delemne mot fagskole

Delemner i studiet Psykisk helse og livsmestring

Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse, 7.5 studiepoeng over 10 uker. Pris 10 000,-
Helsefremmende og forebyggende arbeid, 7.5 studiepoeng over 10 uker. Pris 10 000,-
Psykisk helse i barnehage/skole, 15 studiepoeng over 20 uker. Pris 15.000,-
Livsmestring i barneskole og SFO, 7.5 studiepoeng over 10 uker. Pris 10.000,-

Studiet passer for:
Passer for deg som senere ønsker å gå inn i studiet psykisk helse og livsmestring.