Delemne mot fagskole

Delemner i studiet spesialpedagogikk

Pedagogikk og didaktikk – 7.5 studiepoeng over 10 uker. Pris 10 000,-
Helsefremmende og forebyggende arbeid, 7.5 studiepoeng over 10 uker. Pris 10 000,-
Spesialpedagogiske behov og arbeidsmåter, 15. studiepoeng over 20 uker. Pris 15 000,-
Spesialpedagogikk, 7.5 studiepoeng, over 10 uker. Pris 10 000,-

Studiet passer for:
Passer for deg som senere ønsker å gå inn i studiene spesialpedagogikk.