Fagskole

Vi tilbyr gratisplasser for fagskole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Utdanningen gir studiepoeng. Vi tilbyr nå et begrenset antall fullfinansierte (gratis) studieplasser på våre nettstudier innenfor flere av våre fagskoleutdanninger.

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.