Privatlærer

Har du eller ditt barn behov for privatlærer?

Trenger du eller ditt barn å forbedre karakterene eller få opp kompetansen innen ett eller flere fag, så har vi gode privatlærere. Kartleggingstime er gratis. Vi er opptatt av at du eller ditt barn skal tilegne seg kunnskap via praktisk læring og gode læringsmetoder som er tilpasset ditt eller barnets behov. Vår timepris er kr 600,-

Undervisningshjelp fra Din Kompetanse er en god investering i din eller ditt barn/ungdom sin fremtid!

Kom i gang med privatlærer

 • Dyktige undervisere

 • Gratis kartleggingstime

 • Privatundervisning i hjemmet

 • Privatundervisning i virtuelt klasserom

  Fyll inn telefon...

  Gruppeundervisning
  Er det flere elever som har behov for samme hjelp i samme fag?
  Timepris: 350,- per elev. 2 til 5 elever.

  Jevnlig oppfølging
  Hos oss får du jevnlig oppfølging slik at ditt barn kontinuerlig utvikler seg…

  Grundig kartlegging
  Du får en grundig vurdering av dine egnenskaper, kompetanse og ferdigheter.

  Vi har dyktige privatlærere innen:
  Nivå: Barneskole, ungdomsskole og videregående.
  Realfag
  Matematikk
  Norsk
  Naturfag
  Norsk
  Engelsk
  Tysk
  Psykologi
  Samfunnsfag
  Kjemi
  Fysikk
  Historie

  Undervisning og tilretteleggelse
  Med privatundervisning skaper vi god kjemi og faglig forståelse, som fører til selvtillit og større skoleglede.
  Undervisningen tilrettelegges ditt barns behov og læringsstil. Har ditt barn f.eks en taktikk til læringsstil, vil våre undervisere tilpasse undervisning etter beste måte.

  Ønsker du at vi hjelper ditt barn?

  Legg igjen telefonnummer så tar vi kontakt!

   Fyll inn telefon...