Anleggsmaskinførerfaget

Passer for deg som har 4-5 års erfaring fra anleggsmaskinførerfaget

Gratis

Nivå

Fagbrevkurs

Oppstart

Fortløpende

Pris

Kr 0

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Eksamen

1 skriftlig

Tilskudd

HKDIR-bransjeprogrammet

Annet

Må være over 23 år

Om studiet

Kursene er gratis, via tilskudd fra HKDIR-bransjeprogrammet.  Kurset kan tas ved siden av jobb. Kurset er nettbasert og velger ditt tempo innenfor perioden du har tilgang til kursene. Du styrer selv progresjonen innenfor tiden du har tilgang til kurset og jobber fra egen pc. Veiledning fra nettlærer. Du får veiledning på alt av innleveringsoppgaver og god veiledning i hvordan skrive eksamensoppgaver.  Ved å sende oss kvittering på oppmelding til eksamen, får du dekt dette av oss. Oppmelding til eksamen må være innenfor perioden hvor gratis fagbrev kurs gjelder.  Kurset forbereder deg til den teoretiske eksamen for praksiskandidater. Du bør ha 4-5 års erfaring fra anleggsmaskinførerfaget. Må være over 23 år.

Det er kun 1 skriftlig eksamen.

Vi følger offentlig lærerplan. Under ser du kjerneelementene og kompetansemål

Hva lærer du?

Bruk av anleggsmaskiner
Kjerneelementet bruk av anleggsmaskiner handler om å grave, laste og transportere løse masser for vei, bane, kommunaltekniske anlegg og annen infrastruktur. Kjerneelementet handler også om utlegging og finavretting av løse masser. Videre handler det om å utføre stikning og nivelleringsarbeid manuelt og bruke ulike maskinstyringssystemer. Drift og vedlikehold av anleggsmaskinene er også en del av kjerneelementet.

Kvalitetssikring og vedlikehold
Kjerneelementet kvalitetssikring og vedlikehold handler om å vedlikeholde og reparere maskiner og utstyr. Kjerneelementet handler om å bruke tegninger, beskrivelser, måleutstyr og digitale verktøy i arbeidet og dokumentere eget og andres arbeid. Samarbeid med kunder, andre yrkesgrupper og kolleger er også en del av kjerneelementet. Følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i bygging og vedlikehold av fundamenter for infrastruktur. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Bærekraftig utvikling
I Vg3 anleggsmaskinførerfaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å velge materialer og verktøy som bidrar til energieffektiv og varig infrastruktur. Videre handler det om å bruke maskiner og utstyr med tanke på å ivareta det indre og ytre miljøet. Bærekraftig utvikling handler også om å håndtere avfall for å gjøre belastningen på miljøet så liten som mulig.

Emner

  1. Bruk av anleggsmaskiner
  2. Kvalitetssikring og vedlikehold
  3. Helse, miljø og sikkerhet
  4. Bærekraftig utvikling

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.