Apotektekniker VG3

Utdanningen passer for deg som ønsker å søke autorisasjon som voksen. Du har erfaring fra eller ønsker å jobbe på apotek.

kr 12.500,00

Nivå

Fagbrevkurs

Oppstart

Dagen etter påmelding.

Pris

Kr 12500

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

November 2023

Eksamen

3 skriftlige eksamener, en i hvert programfag

Tilskudd

Godkjent i statens lånekasse for stipend og lån

Om studiet

På kurset lærer du mer om kundeveiledning, legemidler og andre apotekvarer.
Kurset forbereder deg til privatisteksamen i hvert emne. Du må kunne vise til godkjente arbeidstimer, før du kan gå opp til fagprøven. Ta kontakt med fylket du tilhører og be om en realkompetansevurdering, før du melder deg på hos oss.

Apotekteknikk handler om å bidra til at befolkningen får kvalitetssikrede legemidler og veiledning om riktig bruk av legemidler. Programfagene skal utvikle yrkesutøvere som kan veilede kunder om å ivareta egen helse. Programfagene skal også bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan gi eksakt informasjon om apotekenes produkter, selge og yte service og helsetjenester og bruke teknologi i apoteket.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 apotekteknikk skal bidra til at alle apotekkunder behandles profesjonelt, med respekt og verdighet. Videre skal faget fremme god dømmekraft og evne til å vise profesjonelt apotekfaglig skjønn.

Du bestemmer selv når du ønsker å levere oppgaver og hvor mange, men du får veiledning på hver eneste innlevering og god trening i å skrive eksamensoppgaver. Vi anbefaler at du jevnlig leverer inn oppgaver og leverer inn minimum 2 eksamensoppgaver, slik at du lærer hvordan knytte pensum inn i eksamensbesvarelsen din. Oppmelding til eksamen høstsemesteret er 1-15.september og vår semester 15.januar – 1.februar.

Oppmelding til eksamen
https://privatist.inschool.visma.no/
Finner du ikke ditt fylke der, sjekk privatistweb.no

 

Hva lærer du?

Apotekvarer og apotektjenester
Kjerneelementet apotekvarer og apotektjenester handler om legemiddelkunnskap og om å veilede om riktig bruk av reseptfrie legemidler, medisinsk utstyr og andre apotekvarer. Videre handler det om å veilede om helse og egenomsorg, bruk av tekniske hjelpemidler og om å yte helsetjenester. Det handler også om logistikk og å klargjøre og håndtere bestillinger og varer. Å kunne gi førstehjelp og å ivareta smittevern inngår også.

 

Salg, service og etikk i apoteket
Kjerneelementet salg, service og etikk i apoteket handler om yte service og ekspedere legemidler og andre apotekvarer til mennesker i ulike livssituasjoner. Videre handler det om å kommunisere og samhandle med kunder, kolleger og annet helsepersonell. Det handler også om relasjonelle ferdigheter og å forstå, respektere og vise empati i møte med apotekkunder med ulike helseplager og legemiddelbruk. Videre handler det om å gjøre etiske vurderinger ved salg. Å håndtere konflikter og uønskede hendelser på apoteket inngår også.

 

E-helse og teknologi i apoteket
Kjerneelementet e-helse og teknologi i apoteket handler om informasjonssikkerhet, taushetsplikt og personvern. Det handler også om relevant regelverk for arbeidet i apoteket og prinsipper for kvalitet og kvalitetskontroll. Videre handler det om logistikk, resepturarbeid, bruk av tekniske hjelpemidler og e-helse i apoteket.

Læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

Emner

  1. Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  2. Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvordan få autorisasjon?

Først må du bestå 3 skriftlige eksamener i programfagene, altså en eksamen per programfag. Deretter må du vise til 8700 relevante arbeidstimer før du kan gå opp til fagprøven. Det er fylket du tilhører som godkjenner arbeidstimene dine. Ta kontakt med fylket du bor i, hvis du er usikker på hvor mange arbeidstimer du har godkjent. Det kreves ikke et vist antall arbeidstimer for å gå opp til den skriftlige prøven som praksiskandidat. Du må være over 23 år.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.