Kontor og administrasjon

Utdanningen er for deg som har allsidig erfaring innenfor servitøryrket, og ønsker å ta fagbrev som voksen.
Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

kr 9.900,00

Søknadsfrist

26. august. 2022

Nivå

Nettkurs

Oppstart

Uke 35

Pris

Kr 9900

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

Desember 2022

Eksamen

1 skriftlig eksamen, fylket du tilhører arrangerer eksamen

Lånekassen

Godkjent i statens lånekasse for stipend og lån

Om studiet

service- og administrasjonsfaget handlar om å koordinere og utføre administrative driftsoppgåver. Vidare handlar faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukarar, medarbeidarar og leiarar i ei verksemd. Basert på måla og kjerneoppgåvene til verksemda skal faget bidra til å utvikle administrative tenester som dekkjer behova til brukarane, verksemda og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne sjølvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidarar som planlegg, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eige arbeid, og som kan bidra til ei effektiv og berekraftig drift av verksemder.

Du bestemmer selv når du ønsker å levere oppgaver og hvor mange, men du får veiledning på hver eneste innlevering og god trening i å skrive eksamensoppgaver. Vi anbefaler at du jevnlig leverer inn oppgaver og leverer inn minimum 2 eksamensoppgaver, slik at du lærer hvordan knytte pensum inn i eksamensbesvarelsen din. Oppmelding til eksamen høstsemesteret er 1-15.september.

Hva lærer du?

Lønnsemd og utvikling
Kjerneelementet lønnsemd og utvikling handlar om korleis ulike faktorar kan bidra til høgare effektivitet, kvalitet og lønnsemd i verksemda. Det handlar òg om å følgje regelverk for arbeidslivet og for helse, miljø og sikkerheit. Vidare handlar kjerneelementet om å oppfylle miljøkrav og bruke ressursar effektivt.

Organisasjon og verksemdstøtte
Kjerneelementet organisasjon og verksemdstøtte handlar om å planleggje, organisere, leggje til rette for og utføre oppgåver som støttar styring og drift av verksemder. Kjerneelementet inneber å forstå og arbeide etter måla og kjerneoppgåvene til verksemda. Vidare handlar kjerneelementet om korleis organiseringa av verksemda påverkar drift og arbeidsoppgåver.

Kommunikasjon og service
Kjerneelementet kommunikasjon og service handlar om å gjere administrative prosessar stadig betre og meir brukarvennlege. Kjerneelementet inneber å tilpasse kommunikasjonen og servicen til brukarar internt og eksternt og om å representere verksemda.

Læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

Emner

  1. Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  2. Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Hvordan få autorisasjon?

Først må du bestå den skriftlige eksamen, deretter må du vise til 8700 relevante arbeidstimer før du kan gå opp til fagprøven. Det er fylket du tilhører som godkjenner arbeidstimene dine. Ta kontakt med fylket du bor i, hvis du er usikker på hvor mange arbeidstimer du har godkjent. Det kreves ikke et vist antall arbeidstimer for å gå opp til den skriftlige prøven som praksiskandidat. Du må være over 23

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.