Portør

Portørfaget handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som kan hente og bringe pasienter, medisiner og utstyr og være en fleksibel faglært ressurs på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

kr 12.500,00

Nivå

Fagbrevkurs

Oppstart

Dagen etter påmelding.

Pris

Kr 12500

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Varighet

Juni 2023

Eksamen

1 skriftlig eksamen, fylket du tilhører arrangerer eksamen

Tilskudd

Godkjent i statens lånekasse for stipend og lån

Om studiet

Faget skal gi grunnlag å arbeide med pasienter i ulike livssituasjoner, under tidspress og under psykisk og fysisk krevende forhold på en trygg og omsorgsfull måte. Videre skal faget bidra til å ivareta framtidige helsefaglige service- og støttefunksjoner og grunnleggende sykepleie og miljøarbeid.

Du bestemmer selv når du ønsker å levere oppgaver og hvor mange, men du får veiledning på hver eneste innlevering og god trening i å skrive eksamensoppgaver. Vi anbefaler at du jevnlig leverer inn oppgaver og leverer inn minimum 2 eksamensoppgaver, slik at du lærer hvordan knytte pensum inn i eksamensbesvarelsen din. Oppmelding til eksamen vårsemester 15.januar – 1.februar og høstsemesteret er 1-15.september.

Hva lærer du?

Helse og omsorg
Kjerneelementet helse og omsorg handler om å vise omsorg, gi pleie og kommunisere med syke under forflytning og transport. Videre handler det om å identifisere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere. Det handler også om å vise empati, respekt og tillit, om å motivere pasienter og brukere, og om å håndtere truende og aggressive personer i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell. Arbeidsoppgaver knyttet til døde personer inngår også. Videre handler det om å følge gjeldende lover og retningslinjer, utføre førstehjelp og følge opp smitteverntiltak. Å reflektere over etiske dilemmaer i yrkesutøvelsen inngår også.

Transport, pasientsikkerhet og logistikk
Kjerneelementet transport, pasientsikkerhet og logistikk handler om å planlegge transportoppdrag og å forflytte pasienter og brukere til rett tid på en omsorgsfull og sikker måte. Brukermedvirkning, regelverk om taushetsplikt og personvern er en del av kjerneelementet. Det handler videre om logistikk ved varemottak og vareforsyning, om transport av medikamenter, prøver og blodprodukter og om å håndtere avfall. Transport- og forflytningstekniske innretninger inngår også.

Operativt samvirke og teknologi
Kjerneelementet operativt samvirke og teknologi handler om kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder. Kjerneelementet handler videre om å varsle og iverksette nødvendige tiltak ved akutte hendelser og beredskap. Videre handler det om å observere og rapportere endringer hos pasienten og iverksette tiltak ved akutt sykdom og skade og ivareta helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om debrifing etter opprivende hendelser eller episoder. Å bruke tekniske hjelpemidler og digitale ressurser og vedlikeholde utstyr inngår også.

Læreplaner

Nye læreplaner for fagbrevløp for praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

Emner

  1. Skriftlig eksamen mot gammel læreplan kan avlegges til og med høsten 2023
  2. Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025

Fagbrev som praksiskandidat

Først må du bestå den skriftlige eksamen, deretter må du vise til 8700 relevante arbeidstimer før du kan gå opp til fagprøven. Det er fylket du tilhører som godkjenner arbeidstimene dine. Ta kontakt med fylket du bor i, hvis du er usikker på hvor mange arbeidstimer du har godkjent. Det kreves ikke et vist antall arbeidstimer for å gå opp til den skriftlige prøven som praksiskandidat. Du må være over 23 år.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.