SITUASJONSBESKRIVELSE

Du jobber som helsefagarbeider på Lykkebo omsorgssenter. Du har primæransvar for Ellen Halvorsen som bor i egen leilighet på senteret. Hun er 85 år, enke og har ingen barn. Ellen har hatt sviktende helse de siste to årene, og behovet for hjelp til dagliglivets gjøremål, har blitt stadig større.

Hun har også isolert seg mer i leiligheten sin det siste halve året, og takker stadig nei til å delta på felles arrangementer og aktiviteter, i regi av omsorgssenteret. Hun var tidligere veldig aktiv i menigheten Jehovas vitner, hvor hun også hadde det meste av sitt nettverk.

Det nærmer seg jul, men Ellen har ingen tradisjon for å feire jul pga sitt livssyn. Hun får ofte kommentarer på at hun oppleves som sær når hun ikke vil være med de andre beboerne under juleforberedelsene. Hun føler hun ikke blir respektert for sitt livssyn, og det synes hun er leit.

10.13 Innlevering