SITUASJONSBESKRIVELSE

Du arbeider som helsefagarbeider på et sykehjem. Her har du ansvar for Ole Hansen, 71 år, som er på et to ukers opphold på korttidsavdelingen. Han bor ellers i en enebolig sammen med kona. For ti år siden fikk Ole Hansen diagnosen Parkinsons sykdom. Ole Hansen har følgende plager:

  • Han har en subbende gange, er stiv i bevegelsene, har lite ansiktsmimikk, lav stemme og utydelig språk.
  • Formen varierer fra dag til dag. Noen dager klarer han nesten ikke å bevege seg.
  • Han har lite motivasjon og manglende initiativ til daglige gjøremål.
  • Han spiser lite og er tynn. Ole Hansen er glad i å gå tur og i å være ute i skog og mark.

Barna og barnebarna bor i nærheten og gir ham livsglede. Hjemme har han hjemmesykepleie, og i tillegg hjelper kona ham med daglige gjøremål. Kona sier hun er sliten.

10.14 Eksamensoppgave fra 29.11.2018