SITUASJONSBESKRIVELSE

Du jobber som helsefagarbeider på rehabiliteringsavdelingen på et sykehjem. I dag har du ansvar for en kvinne på 70 år som fikk hjerneslag og ble innlagt på sykehus for en uke siden. Hun ble overført fra sykehuset i går.

Om pasienten:

  • kvinne på 70 år
  • har lammelser i høyre arm og ben
  • har problemer med å uttrykke seg, men forstår hva som blir sagt
  • har problemer med å gå uten hjelp fra helsepersonell
  • har dårlig matlyst og er slapp

Alt dette, særlig at hun har problemer med å snakke og bevege seg fritt, gjør at hun opplever den nye situasjonen som vanskelig.

Helsepersonellet har forklart hvor viktig det er med et næringsrikt kosthold. Humøret er svingende, men pasienten er motivert for å trene.

Hun ønsker å klare seg selv, gå uten hjelp og snakke forståelig. Familien hennes (mannen, barna og barnebarna) bor i nærheten, og hun får besøk hver dag.

Det er planlagt et tre ukers rehabiliteringsopphold på sykehjemmet.

Du skal gjøre rede for forebyggende og behandlende tiltak for denne pasienten innenfor det som er helsefagarbeiderens ansvars- og kompetanseområde.

10.14 Eksamensoppgave høst 2017