SITUASJONSBESKRIVELSE

Du jobber som helsefagarbeider på et sykehjem. I dag har du ansvar for en kvinne på 99 år. Om pasienten:

  • kvinne på 99 år
  • hører dårlig og synes det er vanskelig å oppfatte hva andre sier
  • er av og til svimmel ·er ustødig når hun går, og har lett for å falle
  • har benskjørhet
  • går med rullator, men bruker også rullestol
  • har dårlig matlyst og drikker lite
  • er plaget med obstipasjon

Hun har et godt humør og en stor familie som besøker henne flere ganger i uken. Morgenstellet ønsker hun å klare selv, men denne morgenen er hun litt slapp og noe uklar. Hun forteller at det svir ved vannlating, og urinen lukter vondt.

10.14 Eksamensoppgave vår 2018