Her ser du informasjonen som kommer med en eksamensoppgave 🙂 

Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer.

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

Når du bruker nettbaserte hjelpemiddel under eksamen, har du ikke lov til å kommunisere med andre.
Samskriving, chat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg: det er ingen vedlegg.

Informasjon om vurderingen Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55: ”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som praksiskandidaten/lærlingen tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.”

 

5.1 Eksamensoppgaver tverrfaglig eksamen Copy