Bruk plattformen og bøker når du svarer på oppgavene 🙂

5.4 Innlevering