VG1 MODUL Kommunikasjon og samhandling
Lever oppgaven i portalen og skriv i word.

7.11 Innlevering