TIPS: her er link til mer informasjon vedrørende didaktisk relasjonsmodellen som du trenger i forhold til oppgave 3. https://ndla.no/nb/node/62998?fag=51

7.17 Innlevering yrkesutøvelse