Du velger selv om du arbeider i barnehage, SFO eller en ungdomsklubb
I barne- eller ungdomsgruppa du arbeider med, har det oppstått en del konflikter og uenigheter. Flere av barna/ungdommene i gruppa verken snakker eller leker sammen. Det er flere av barna/ungdommene som snakker stygt og nedsettende om hver andre i gruppen og leker og spill blir fort ødelagt. Noen av barna/ungdommene sloss ofte og det er lite trivelig for barna/ungdommene og dere ansatte, å være sammen på grunn av dette.

8.11 Innlevering kommunikasjon og samhandling