Lever innleveringen i portalen og skriv i word, slik at vi kan kommentere direkte i oppgaven.

SITUASJONSBESKRIVELSE

Du har primæransvar for Ole Olsen, som bor i egen leilighet, sammen med sin kone, på eldresenteret hvor du jobber som helsefagarbeider. Ole fikk hjerneslag for 3 år siden og trenger en del hjelp og veiledning til personlig hygiene. Han har blitt ukritisk til egen hygiene, men forstår at han har behov for hjelp. Han er ustø og bruker rullator for å komme seg frem. Etter hjerneslaget har han også hatt vanskeligheter med å sette ord på egne behov, og blir utålmodig når han ikke blir forstått eller får til alle tingene han gjorde tidligere. Han vil helst klare seg selv.

8.16 Innlevering helsefremmende arbeid