Bruk gjerne boka de for å svare på spørsmålene i oppgavene og/eller det som står inne på portalen. Pass på at du bruker dine egne ord og ikke skriver av. Dette for å øve deg til eksamen.

Skriv i word, slik at vi kan kommentere i selve oppgaven.

LYKKE TIL!

SITUASJONSBESKRIVELSE:
Petter er 82 år, og har de siste ti årene vært plaget med stadig svakere syn på grunn av grønn stær. Han har også nedsatt førlighet i beina og hendene, noe som gjør at han må bruke rullator når han skal bevege seg rundt. Han har nettopp flyttet inn i et kommunalt leilighetskompleks for eldre i sentrum av byen, fordi han gjerne vil være i nærheten av offentlige tjenestetilbud, butikker og andre servicetilbud. Petter synes overgangen til ny leilighet har vært litt vanskelig, fordi det er lange korridorer med nivåforskjeller i bygget, manglende skilting og dører som er tunge å åpne. Dessuten opplever han flere av servicetilbudene som vanskelig tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Du jobber som helsefagarbeider i hjemmetjenesten, og hjelper Petter daglig med øyendråper og medisiner. Petter ønsker å klare dette selv, men dosetten er vanskelig å håndtere, siden han har nedsatt syn og førlighet.

9.15 Innlevering