Situasjonsbeskrivelse

Kommunen din er slått sammen med to nabokommuner. I den forbindelse skal det kommunale renholdet omorganiseres. Du har søkt jobb som teamleder og fått stillingen fordi du har fagbrev som renholdsoperatør. Ansvarsområdet ditt er et helsehus med sykehjem, et legesenter, skoler og barnehager. Med kommunesammenslåingen følger en del problemstillinger som angår renholdet i den nye storkommunen. Som nyansatt teamleder har du fått i oppdrag å løse disse oppgavene: