Kurs

Rusmidler og avhengighet 

3 kvelder, onsdager kl 18-21
Pris: 4 900,-

Studiet passer for:
Kurset er for dem som jobber med ungdommer/voksne (eller foreldre/pårørende) som har behov for mer kompetanse innen rusmidler og avhengighet samt forebygging og behandlingsmuligheter.

Innledning om rusens historie.  

 • Ulike rusmidler til ulike tider i ulike miljøer. 

Innføring i de ulike rusmidlene med bruk, virkning, utbredelse, tegn og symptomer.

 • Dempende stoffer 
 • Oppkvikkende stoffer 
 • Hallusinogene stoffer 
 • «Nye» rusmidler 
 • Legemidler som rusmiddel 

Diagnoser tilknyttet rusmidler. Samt somatiske og psykiske lidelser. 

 • Avhengighet 
 • Angst 
 • Depresjon 
 • Traumer 
 • ADHD 
 • Personlighetsforstyrrelser 
 • Psykoser

Forebygging og behandling 

 • Miljøterapi 
 • Hva hjelper? 
 • Behandlingsmetoder 
 • Familie og øvrig nettverk 
 • Hvordan kan jeg/vi hjelpe? 
 • Hjelpetilbud etc. 
 • Pårørende