Tverrfaglig team

Har ditt barn behov for tverrfaglige hjelp?

Vårt tverrfaglige team jobber for at eleven/barnet som har ulike behov og utfordringer, skal få den bistand de har behov for i vårt team. Vi har psykolog, vi har spesialpedagog og er det behov for annen kompetanse for at barnet/ungdommen skal få den hjelpen de trenger, så setter vi inn den nødvendige kompetanse.

Vårt team samarbeider med foreldre, skoler ,barnehager og andre instanser, slik at det blir en helhetlig hjelp, gode løsninger og progresjon. Vi er opptatt av å skape gode relasjoner, jobbe mot felles mål og kort ventetid.

Kom i gang med

 • Dyktige pedagoger

 • Gratis kartlegging

 • Skreddersydd hjelp

  Fyll inn telefon...

  Leksjehjelp
  Vi kan bistå med leksehjelp og da med opplegg og oppfølging fra spesialpedagogen.

  Fleksible møter
  Vi er fleksible til å finne møtetidspunkt og møter kan forekomme både på dagtid og kveldstid.

  Grundig kartlegging
  Grundig vurdering av barnets egnenskaper, kompetanse og ferdigheter.

  Prisoversikt

  • Spesialpedagogisk hjelp: kr 900,-

  • Psykolog: kr 1300,-

  • Leksehjelp: kr 500,-

  Skreddersydd hjelp
  Hvis ditt barn også har behov for leksehjelp, har vi også personer som kan bistå med dette og da med opplegg og oppfølging fra spesialpedagogen. Vi skreddersyr hjelpen, slik at ditt barn får akkurat den hjelpen han/hun har behov for.

  Ønsker du at vi hjelper ditt barn?

  Legg igjen telefonnummer så tar vi kontakt!

   Fyll inn telefon...