Hvordan fungerer nettstudier?

Hvordan fungerer nettstudier?


Her på Din Kompetanse tilbyr vi nettstudier og nettbaserte kurs. Ved å velge nettbasert utdanning vil dette gi studenter muligheten til å ta utdanningene sine digitalt. Denne måten å studere på vil være ideell for de som trenger fleksibilitet på grunn av arbeid, familieforpliktelser, geografisk avstand til utdanningsstedet, eller andre årsaker. Men hvordan fungerer nettstudier egentlig? Her er en oversikt over hvordan nettstudier typisk fungerer:

For å delta i digital undervisning må studenten ha tilgang til en pålitelig internettforbindelse, en datamaskin eller en annen enhet som kan kobles til internett, og noen ganger spesifikk programvare avhengig av kursets krav.

Kursstruktur

  • Selvstyrt læring: Studentene har mulighet til jobbe gjennom kursmateriell i sitt eget tempo, men må følge fastsatte frister for oppgaver, prosjekter, og eksamener.
  • Digital undervisning: De fleste av våre studier har ukentlige live forelesninger hvor studentene bør delta. Hvis det ikke passer timeplanen deres vil det publiseres opptak av forelesningen slik at ingen går glipp av undervisningen.
  • Interaksjon: Kommunikasjon med fagansvarlig, faglærer og medstudenter skjer gjennom e-post, chatfunksjon på Itslearning, eller direktemeldinger. Noen nettbaserte utdanninger og kurs kan også inkludere gruppearbeid som krever samarbeid over nett.


Evaluering og Feedback

  • Oppgaver og eksamener: Fagskolestudenter leverer oppgaver digitalt gjennom Wiseflow. Eksamenene tas hjemmefra som åpen bokeksamen. Det vil si at det er tillat å bruke alle tilgjengelige hjelpemidler.
  • Feedback: Faglærer gir tilbakemeldinger på innleveringer og eksamener, ofte gjennom Wiseflow eller Itslearning.


Fordeler og Ulemper

  • Fordeler: Fleksibilitet er en stor fordel og det vil være praktisk for den som ønsker å ta utdanning å balansere studier med andre forpliktelser. Det kan kan også være kostnadsbesparelser relatert til pendling og bolig.
  • Ulemper: Nettstudier krever disiplin og god tidsstyring. Mangel på fysisk tilstedeværelse oppleves for noen å være en utfordring når det gjelder motivasjon og følelsen av samhold.

Nettstudier åpner dører for livslang læring og gir muligheter for de som kanskje ikke har tilgang til tradisjonell utdanning. Imidlertid er det viktig for den som ønsker å ta utdanning å vurdere deres egen lærestil, disiplin, og kapasitet til selvstendig arbeid før de forplikter seg til et nettbasert studieprogram.