Vi har nettkurs som forbereder praksiskandidater mot den skriftlige eksamen som er en del av det å ta fagbrev.

Du trenger 8700 timer for å ta den praktiske eksamen. Det er 80% i 5 år, men du kan regne flere år tilbake. Hvis du har bestått noe fra videregående skole, så kan det kanskje tas med i beregningen, men det er fylket du tilhører som godkjenner dine arbeidstimer og hva som kan brukes inn i beregningen.
For å ta den skriftlige eksamen, så er det ikke krav til et vist antall arbeidstimer, men vi anbefaler at du har jobbet i yrket ditt i 3 år.

Du kan ha med PC, bøker og notater på eksamen, men det vil ikke være mulighet til å bruke internett.

Den skriftlige eksamen gjennomføres i ditt fylke og du velger fylke når du melder deg opp til eksamen. Som regel får man tatt eksamen et sted i nærheten av der man bor.

Eksamen arrangeres av fylket to ganger i året. På våren er eksamen i mai/juni og på høsten er det i november/desember.
Oppmelding til eksamen for vårsemesteret er mellom 15 januar – 01. februar
For høstsemesteret er oppmelding mellom 01. september – 15 september.

Oppmelding til skriftlig eksamen kan gjøres her: https://privatist.inschool.visma.no

Hvis du ikke finner ditt fylket der, så må du gå på denne nettsiden: www.privatistweb.no

Vi sender ut faktura når kurset starter, og det kan deles opp i to eller tre fakturaer. Du velger om du vil dele opp fakturaene når du melder deg på.

Du må ikke levere inn alle oppgaver, men vi anbefaler at du gjør så mange som mulig. Du får veiledning og tilbakemelding på oppgavene du leverer inn.

En praksiskandidat er for deg som er over 23 år og tar fagbrev gjennom 5 års arbeidserfaring.

Vi kan ikke melde deg opp til eksamen, det må du gjøre selv. Du må betale for oppmeldingen når du melder deg opp og det er Fylket som får denne avgiften.

Praksis gjennomføres på egen arbeidsplass.

Det er hjemmeeksamen hvor det leveres på nett.

Det er valgfritt å være med på undervisning og det blir gjort opptak av undervisningen. Men vi anbefaler at du er med.

Det kan variere, men tilskudds plasser gitt av fylkeskommunen, som da er gratis utdanning, så vil vi åpne søknadsportalen i februar.

Du trenger fagbrev innen helse og oppvekstfag eller realkompetansevurdering.

Realkompetansevurdering er det du har lært deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Men må være relevant i forhold til utdanningen man søker på. Dersom man ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse.