Fagskole

Vi tilbyr nettbasert utdanning innenfor flere områder

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Utdanningen gir studiepoeng.

Din Kompetanse tilbyr nettbasert utdanning, så uansett hvor du bor i landet, kan du melde deg på. Vi har flere tilbud innenfor områdene helse. Utdanningene er fleksible og du kan kombinere dem ved siden av arbeid. Undervisning 1 kveld per uke, med opptak hvis du ikke har mulighet for å være med.

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole
60 studiepoeng, nettbasert utdanning, deltid over 2 år.