Innledning

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Din Kompetanse AS (“Din Kompetanse” “vi” eller “oss“) for å sørge for at du får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva en personopplysning er, hvordan Din Kompetanse behandler personopplysninger om deg, hva formålet med behandlingen er og grunnlaget for den behandlingen vi utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernlovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.

Generelt om personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker (den “registrerte“). Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

Med behandling av personopplysninger, mener vi innsamling, lagring, bruk, sammenstilling, sletting og enhver annen håndtering av personopplysninger som omfattes av personopplysningsloven.

Behandlingsansvar

Din Kompetanse er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Som behandlingsansvarlig er Din Kompetanse ansvarlig for å etterleve kravene i personvernlovgivningen når vi behandler dine personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger

4.1 Hvem behandler vi personopplysninger om?

Vi behandler personopplysninger tilknyttet studenter, besøkende av våre nettsider, jobbsøkere, leverandører og de som tar kontakt med oss.

4.2 Vår behandling av personopplysninger og formålet med behandlingen

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, samt en beskrivelse av formålene med de enkelte behandlingsaktivitetene:

 • Kontaktopplysninger: Fullt navn, privat e-postadresse, adresse, telefonnummer, samt eventuelt andre kontaktopplysninger som er nødvendig for administrere ditt studieopphold, herunder eksempelvis ifm. gjennomføring av din deltagelse på kurs og studier, gjennomføring av arrangementer og aktiviteter, m.m.
 • Studentopplysninger: Fagbrev, vitnemål, søknad og karakterer. Dette for studentadministrasjonsformål og arkivformål.
 • Jobbsøkere: I forbindelse med rekruttering vil vi behandle de personopplysningene du gir oss i forbindelse mer rekrutteringsprosessen, herunder ditt navn, din kontaktinformasjon, studie- og arbeidserfaring, nåværende stillingstittel m.m. Vi vil også kunne behandle navn og kontaktinformasjon vedrørende eventuelle referanser du oppgir.
 • Opplysninger innhentet i forbindelse med sikring av våre lokaler mv.: Bruk av adgangskort (herunder pinkode, hvor kortet er brukt samt klokkeslett).
 • Sensitive opplysninger: Helseopplysninger i tilknytting til studentforholdet som er nødvendig for å administrere studieoppholdet, for eksempel i forbindelse med sykemeldinger, legeerklæringer og tilpasninger på studieplassen.
 • Informasjonskapsler: Vi bruker informasjonskapsler (også kalt “cookies”) på dinkompetanse.no. Informasjonskapsler er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din idet du besøker en nettside (som tar dette i bruk). Filene blir slettet automatisk etter en viss tidsperiode eller når nettsiden lukkes. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i Personvernerklæringens punkt 5.
 • Markedsføring på e-post og invitasjoner til arrangementer og seminarer: Dersom du mottar nyhetsbrev, andre markedsføringse-poster, eller invitasjoner til våre seminarer eller andre arrangementer fra oss, vil vi kunne behandle personopplysninger navn, e-postadresse, telefonnummer, stillingstittel, og arbeidsgiver (dersom du representerer en bedriftskunde eller leverandør).

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke i alle tilfeller vil behandle samtlige av de ovennevnte kategoriene av personopplysninger. Avhengig av omstendighetene kan det også være nødvendig for Din Kompetanse å behandle andre kategorier av personopplysninger og/eller de ovennevnte personopplysningene for andre formål. For eksempel vil dette være tilfelle dersom du stiller spørsmål til oss på e-post, eller kontakter oss på andre måter. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å finne ut av hvilke personopplysninger vi har lagret om deg (se kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen).

4.3 Kilder – hvor er personopplysningene samlet inn fra?

Vi behandler primært personopplysninger som du selv har oppgitt gjennom henvendelser til oss, herunder eksempelvis på grunn av henvendelser til Din Kompetanse, studiepåmelding og påmelding til arrangementer, samt når du besøker våre nettsider.

 

Bruk av informasjonskapsler på dinkompetanse.no

Som nevnt ovenfor benytter vi informasjonskapsler på dinkompetanse.no. Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren av nettsiden har blitt informert om og har samtykket til behandlingen. Etter ekomlovens § 2-7b skal brukeren vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Vi samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle bruk av vår nettside og tjenester. Vi bruker denne informasjonen for å gjøre det enklere for deg å bruke nettsiden vår, samt for å utvikle og forbedre nettsiden vår.

Vi bruker i tillegg informasjonskapsler for markedsføringsformål. Dette gjør vi ved å registrere hvilke deler av nettsiden du har besøkt, hvor lang tid du har brukt på vår nettside, samt ved å bruke tredjeparts informasjonskapsler. Tredjeparts informasjonskapsler kan samle inn informasjon om hvilken nettsteder du kom fra, og kan i tillegg spore din nettleserhistorikk.

Uavhengig av om vi bruker informasjonskapsler for analyseformål eller for markedsføringsformål, vil vi kun samle inn aggregerte opplysninger. Dette innebærer at opplysningene vi samler inn ikke vil samles inn på en slik måte at de kan spores tilbake til en identifiserbar bruker.

5.1 Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Vi benytter ulike typer informasjonskapsler på dinkompetanse.no. Nedenfor følger en beskrivelse av disse:

 • Førsteparts informasjonskapsler: Førsteparts informasjonskapsler er informasjonskapsler som opprettes av oss.
 • Tredjeparts informasjonskapsler: Informasjonskapsler opprettet av tredjepart sporingsverktøyene Google Analytic og Meta Pixel.

5.2 Hvordan administrere bruk av informasjonskapsler

Vi vil kun benytte informasjonskapsler dersom du har samtykket til dette. Du kan også velge om det skal lagres informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Mer informasjon om hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler i nettleseren din finnes her.

 

Hva er behandlingsgrunnlaget for var behandling av personopplysninger?

Vi benytter følgende behandlingsgrunnlag i forbindelse med vår behandling av personopplysninger:

 • Vi behandler tilknyttet studentoppholdet for at vi skal kunne ivareta ulike berettigete interesser (for eksempel ifm. utsendelse av relevant informasjon som oppfølgning i etterkant av fagskole relevante arrangementer og for å kunne gi målrettet oppfølgning ifm. studieprogresjon), og oppfylle våre avtalerettslige forpliktelser med den enkelte student, herunder i henhold til studiekontrakten mellom studenten og oss. I visse tilfeller vil også ditt forutgående samtykke være relevant behandlingsgrunnlag, herunder eksempelvis ifm. markedsføring av kurs og studier dersom du har samtykket til behandling. Samtykke kan alltid trekkes tilbake ved å kontakte oss.
 • I visse tilfeller må vi behandle personopplysninger for å i vareta rettslige forpliktelser som vi er underlagt. Eksempler på dette er rapportering til offentlige myndigheter som politi og ulike tilsynsmyndigheter.
 • Vårt grunnlag for vår behandling av personopplysninger innhentet i forbindelse med sikringen av våre lokaler mv., er vår berettigede interesse i å sørge for at studentene er trygge, samt at ingen uvedkommende kan komme seg inn i våre lokaler. Vi har videre en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å levere IT-utstyr, internett, systemer og applikasjoner til deg.
 • Vårt grunnlag for behandling av nødvendige informasjonskapsler er berettiget interesse og vår grunnlag for andre typer informasjonskapsler er ditt forutgående og eksplisitte samtykke.
 • Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger relatert til jobbsøkere er berettiget interesse. Vi har en berettiget interesse i å behandle søknader for å rekruttere framtidige medarbeidere.
 • Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring på e-post og invitasjoner til arrangementer og seminarer er ditt samtykke.

Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandler

Vi vil sørge for å inngå databehandleravtaler der dette er påkrevd, for eksempel i forbindelse med relevante tjenesteleverandørene som NOKUT, Lånekassen og DHB. Hensikten med en databehandleravtale er blant annet å sikre at tjenesteleverandøren behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovgivningen, herunder at personopplysningene er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen, eller dersom utlevering er nødvendig for å fastsette, forfølge eller forsvare rettskrav.

Din Kompetanse overfører ikke dine personopplysninger til tredjeparter som er geografisk lokalisert utenfor EU/EØS. Våre databehandlere kan imidlertid i visse begrensede tilfeller benytte seg av tjenester som nødvendiggjør overføring av begrensede personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Din Kompetanse i varetar din personvernsikkerhet, og dersom personopplysninger blir behandlet utenfor EU/EØS vil vi sikre at det foreligger nødvendige garantier.

Hvor lenge vil vi oppbevare din personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysningene vi har samlet inn om deg når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for (og fortsatt lagring ikke vil være i samsvar med personopplysningsloven). Dersom vi oppbevarer personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte plikter (eksempelvis etter bokføringsloven), vil vi anonymisere eller slette personopplysningene når fortsatt oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle disse lovpålagte forpliktelsene.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg.
 • Retting: Dersom personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
 • Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
 • Protest mot behandlingen: Dersom personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du videre i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar for å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til dine interesser, eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Vi gjør oppmerksom på at rettighetene ovenfor ikke er absolutte, og at det kan være unntak eller begrensninger i utøvelsen av rettighetene. Dersom du har spørsmål eller ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende, kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du i punkt 14 nedenfor.

Hva gjør vi for å sørge for at dine personopplysninger er sikret?

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype om hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, samt at vi har truffet tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten til dine personopplysninger.

Datatilsynet og gjeldende personopplysningslovgivning

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger, er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss eller sende en klage til Datatilsynet. Du kan også klage til datatilsyn i EU/EØS-land der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen er tilgjengelig her.

Endringer

Vi kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personvernlovgivning. Når personvernerklæringen endres vil vi publisere en oppdatert versjon på vår hjemmeside.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

Ta kontakt med Selger og informer om at du ønsker å benytte angreretten.
hilde@dinkompetanse.no

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Din Kompetanse AS
Org. nr.: 921 721 722

dinkompetanse.no

post@dinkompetanse.no
920 28 754

 

Sist endret 13. november 2023