Fagskole

Din Kompetanse Fagskole AS ble stiftet oktober 2018. Vi er en fagskole med diverse utdanninger innen helse og oppvekstfag og utvider stadig med nye utdanninger innen andre fagområder.  Vi har digital undervisning, hvor noen av utdanningene også har fysiske samlinger. Vi har avdelinger i Trøndelag, Troms og Finnmark, Rogaland og Vestfold.

Din Kompetanse Fagskole AS
Org. nr: 921 721 722
hilde@dinkompetanse.no
904 76 806

Nye Fagbrevkurs starter 15. Januar 2024 

Bli klar for skriftlig eksamen med vårt forberelseskurs! Er du klar til å ta steget […]

Nye utdanninger ved Din Kompetanse Fagskole

Nye og spennende utdanninger for deg som jobber innen helse og oppvekstfag.

Sertifisert til å gjennomføre dysleksitest

Dysleksitest for barn, ungdom og voksne, med kort venteliste.