Fagskole

Regnskaps- og lønnsmedarbeider

Videomarkedsføring i sosiale medier

Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester

Sosialpedagogikk i arbeid med barn og unge

Arbeidsmetoder i barnehage

Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskole og videregående skole

Psykisk helse og livsmestring i barneskole og SFO

Psykisk helse og livsmestring i barnehage

Spesialpedagogikk i barnehage

Spesialpedagogikk i barneskole og SFO

Spesialpedagogikk i ungdomsskole og videregående skole

Fagbrevkurs

Renholdsoperatør

Tilbud

Helsefagarbeider

Barne- og ungdomsarbeider

Helsesekretær VG3

Tannhelsesekretær VG3

Logistikkoperatør

Delemner

Spesialpedagogikk Spesialpedagogikk i barnehage/skole

Spesialpedagogikk Spesialpedagogiske behov og arbeidsmåter i barnehage/skole

Spesialpedagogikk Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage/skole

Spesialpedagogikk Pedagogikk og didaktikk i barnehage/skole

Psykisk helse og livsmestring Livsmestring i barnehage/skole

Psykisk helse og livsmestring Psykisk helse i barnehage/skole

Psykisk helse og livsmestring Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i barnehage/barneskole og SFO eller ungdomsskole og VGS

Psykisk helse og livsmestring Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage/skole

Andre kurs

Spesialpedagogikk for ansatte i barnehage – nettbasert

Spesialpedagogikk for ansatte i barnehage – stedsbasert (Larvik)

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer