Fagskole

Regnskaps- og lønnsmedarbeider

Videomarkedsføring i sosiale medier

Sykdomslære og legemidler for helsefagarbeidere i arbeid med den eldre pasienten i kommunale helse- og omsorgstjenester

Sosialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeider i arbeid med barn og unge

Arbeidsmetoder i barnehage

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO

Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO

Spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole

Fagbrevkurs

Renholdsoperatør

Helsefagarbeider

Barne- og ungdomsarbeider

Helsesekretær VG3

Tannhelsesekretær VG3

Logistikkoperatør

Anleggsgartner

Gjenvinningsfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Yrkessjåfør

Service og administrasjonsmedarbeider

Delemner

Spesialpadagogikk Spesialpedagogikk i barnehage/skole

Spesialpadagogikk Spesialpedagogiske behov og arbeidsmåter i barnehage/skole

Spesialpadagogikk Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage/skole

Spesialpadagogikk Pedagogikk og didaktikk i barnehage/skole

Psykisk helse og livsmestring Livsmestring i barnehage/skole

Psykisk helse og livsmestring Psykisk helse i barnehage/skole

Psykisk helse og livsmestring Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i barnehage/barneskole og SFO eller ungdomsskole og VGS

Psykisk helse og livsmestring Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage/skole

Andre kurs

Rusmidler og avhengighet

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.