Fagansvarlig innen Spesialpedagogikk

Vår fagskole har ledig stilling som fagansvarlig innen spesialpedagogikk.

Som vår nye fagansvarlig vil du ha ansvaret for å kvalitetssikre og videreutvikle våre utdanninger innenfor det spesialpedagogiske feltet, i tråd med våre retningslinjer og struktur. I stillingen ligger det også at du må undervise en kveld per uke. Du blir en del av et team med andre fagansvarlige og vil bidra til å sikre at våre studenter får en praktisk, tverrfaglig og helhetlig tilnærming innenfor utdanningens emner og læringsutbytte.

For stillingen som fagansvarlig i spesialpedagogikk søker vi en person med følgende personlige kvalifikasjoner:

 • Faglig engasjement og lidenskap: En sterk interesse og engasjement for spesialpedagogikk, med et ønske om å fremme disse det spesialpedagogiske feltet innen barnehage, grunnskolen og videregående skole.
 • Kommunikasjonsevner: Utmerkede kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, for effektivt å kunne dele kunnskap, lede diskusjoner og presentere komplekse emner på en forståelig og praktisk måte.
 • Samarbeidsevner: Evnen til å arbeide tett og konstruktivt med kolleger, studenter og eksterne partnere, samt å kunne bygge og vedlikeholde sterke profesjonelle relasjoner.
 • Problemløsning: Kreativitet og innovativ tenkning i tilnærming til utfordringer, med evnen til å finne gode og innovative løsninger til det beste for studentene og fagskolen.
 • Tilpasningsdyktighet: Fleksibilitet og evnen til å tilpasse seg endrede omstendigheter eller krav, samtidig som man opprettholder høy kvalitet i arbeidet.
 • Selvstendighet og initiativ: Kapasitet til å arbeide selvstendig, ta initiativ og drive utdanningen fremover, samtidig som man er en lagspiller og evner å dele kunnskap med andre kollegaer.
 • Struktur og tidsfrister: evner å tilegne seg ny struktur og forholde seg til tidsfrister.
 • Pedagogikk: Pedagogisk innsikt og kunnskap, samt evner å tilrettelegge for varierte undervisningsformer i det digitale rom og i fysiske samlinger.
 • Fagskole: Kjennskap til fagskole og fagskolens formål

Hovedoppgaver:

 • Bidra til å Utforme og fornye studieplaner I tråd med utdanningens læringsutbyttebeskrivelser
 • Veilede og støtte lærere og annet pedagogisk personell i deres arbeid med utdanningens innhold.
 • Bidra til høy gjennomførings evne hos studentene og pedagogisk variasjon i undervisningen
 • Kontakt med studenter og faglærere.

Din bakgrunn:

 • Utdannelse på masternivå innen spesialpedagogikk. Utdannet lærer med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk. Barnevernspedagog, sosionom, vernepleier med tilleggsutdanning innenfor det spesialpedagogiske feltet.
 • Erfaring fra arbeid med spesialpedagogisk arbeid i oppvekstsektoren.
 • Erfaring med undervisning og pedagogisk arbeid er høyt verdsatt.
 • Erfaring med digitale læringsverktøy.

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å bidra inn i en innovativ utdanningsorganisasjon med fokus på utvikling og utdanning for voksne
 • Et dynamisk og støttende arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige vilkår.
 • Muligheter for faglig utvikling og vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på samarbeid.

Bli med på laget!

Om oss

Arbeidsgiver

Din Kompetanse Fagskole AS

Adresse

Olavs gate 7B, 3256 Larvik

Vi er en fagskole med over 1200 studenter og 11 ulike studieretninger. Vårt hovedkontor ligger i Larvik. Vi er en innovativ bedrift som er opptatt av å levere undervisning av høy kvalitet og yte god service til våre studenter.

Stillingsinformasjon

Søknadsfrist 01/05/2024
Oppstart Etter avtale
Stillingsprosent 100%
Ansettelsesform Fast
Sted Din Kompetanse Fagskole

Personopplysninger til søknad