Fagansvarlig innen Regnskap- og lønnsmedarbeider

Vår fagskole har ledig stilling som fagansvarlig innen Regnskap- og lønnsmedarbeider.

Som vår nye fagansvarlige vil du ha ansvaret for å kvalitetssikre og videreutvikle våre utdanninger innenfor det økonomiske feltet, i tråd med våre retningslinjer og struktur.

Du blir en del av et team med andre fagansvarlige og vil bidra til å sikre at våre studenter får en praktisk, tverrfaglig og helhetlig tilnærming innenfor utdanningens emner og læringsutbytte. 

For stillingen som fagansvarlig i Regnskap- og lønnsmedarbeider

 • Faglig engasjement og lidenskap: En sterk interesse og engasjement for fagområde regnskap-og lønn, og god kunnskap innenfor fagområde og praktiske tilnærmingen for utdanningens målgruppe 
 • Kommunikasjonsevner: Utmerkede kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, for effektivt å kunne dele kunnskap, lede diskusjoner og presentere komplekse emner på en forståelig og praktisk måte.
 • Samarbeidsevner: Evnen til å arbeide tett og konstruktivt med kolleger, studenter og eksterne partnere, samt å kunne bygge og vedlikeholde sterke profesjonelle relasjoner.
 • Problemløsning: Kreativitet og innovativ tenkning i tilnærming til utfordringer, med evnen til å finne gode og innovative løsninger til det beste for studentene og fagskolen.  
 • Tilpasningsdyktighet: Fleksibilitet og evnen til å tilpasse seg endrede omstendigheter eller krav, samtidig som man opprettholder høy kvalitet i arbeidet.
 • Selvstendighet og initiativ: Kapasitet til å arbeide selvstendig, ta initiativ og drive utdanningen fremover, samtidig som man er en lagspiller og evner å dele kunnskap med andre kollegaer.
 • Struktur og tidsfrister: evner å tilegne seg ny struktur og forholde seg til tidsfrister. 
 • Fagskole: Kjennskap til fagskole og fagskolens formål
 • God kompetanse innen økonomiske og administrative fagkrets

Hovedoppgaver:

 • Bidra til å Utforme og fornye studieplaner i tråd med utdanningens læringsutbyttebeskrivelser
 • Veilede og støtte lærere og annet pedagogisk personell i deres arbeid med utdanningens innhold.
 • Bidra til høy gjennomførings evne hos studentene og pedagogisk variasjon i undervisningen
 • Kontakt med studenter og faglærere.

Din bakgrunn:

 • Utdannings som autorisert regnskapsfører, revisor, bachelor innen økonomiske fag og relevant arbeidserfaring innen regnskap-og lønn
 • Annen relevant utdanning kan også være aktuelt
 • En fordel med erfaring med digitale læringsverktøy, men opplæring gis
 • Kjennskap og kunnskap om Tripletex, men opplæring kan bli gitt

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å bidra inn i en innovativ utdanningsorganisasjon med fokus på utvikling og utdanning for voksne
 • Et dynamisk og støttende arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige vilkår.
 • Muligheter for faglig utvikling og vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på samarbeid.
 • Gode ferieavviklinger

Bli med på laget!

Om oss

Arbeidsgiver

Din Kompetanse Fagskole AS

Adresse

Olavs gate 7B, 3256 Larvik

Vi er en fagskole med over 1200 studenter og 11 ulike studieretninger. Vårt hovedkontor ligger i Larvik. Vi er en innovativ bedrift som er opptatt av å levere undervisning av høy kvalitet og yte god service til våre studenter.

Stillingsinformasjon

Søknadsfrist 01/05/2024
Oppstart Etter avtale
Stillingsprosent 100%
Ansettelsesform Fast
Sted Din Kompetanse Fagskole

Personopplysninger til søknad