Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i barnehage/barneskole og SFO eller ungdomsskole og VGS

Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse, er for deg som jobber i barnehage eller skole.

Søknadsfrist

9. september. 2022

Studiestart

Uke 47

Studielengde

10 uker

Gjennomføring

Nettbasert

Studiepoeng

7,5

Opptakskrav

Språk

Norsk

Pris

10.000

Om studiet

Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse, er for deg som jobber i barnehage eller skole. Utdanningen går over 10 uker, med ukentlig undervisning på kveldstid. I løpet av de 10 ukene er det to innleveringer. Halvveis er det et arbeidskrav og avsluttes med 1 ukes hjemmeeksamen.

Opptakskrav
Fagbrev eller realkompetansevurdering

Annet
1.5 time ukentlig undervisning

Hva lærer du?

Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i barnehage/skole hjelper studenten å forstå viktigheten av å inneha ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger, som bidrar til å etablere, utvikle, reparere og vedlikeholde relasjoner og kommunisere med blant annet kollegaer, barn/elever og foresatte. Samtidig som studenten får etisk relevans som knyttes inn i det å jobbe med barn i barnehage/elever i skolen.

Emner

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.