Livsmestring i barnehage/skole

Livsmestring, er for deg som jobber i barnehage eller skole.

Søknadsfrist

9. september. 2022

Nivå

delemner

Oppstart

Uke 37

Pris

10.000

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Studielengde

10 uker

Studiepoeng

7.5

Opptakskrav

Fagbrev eller realkompetansevurdering

Om studiet

Livsmestring, er for deg som jobber i barnehage eller skole. Utdanningen går over 10 uker, med ukentlig undervisning på kveldstid. I løpet av de 10 ukene er det to innleveringer. Halvveis er det et arbeidskrav og avsluttes med 1 ukes hjemmeeksamen.

Annet
1.5 time ukentlig undervisning

Hva lærer du?

Livsmestring i barnehage/skole gir studentene kunnskap og innsikt i hvordan barn/elever kan mestre utfordringer de møter og rollen barne- og ungdomsarbeideren vil ha i et slikt arbeid.
Studenten skal få en forståelse for hva livsmestring i barnehage/skole innebærer og at barne- og ungdomsarbeideren skal blant annet bidra til barns/elevers trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing og få en forståelse og kunnskap i hvordan bidra til at barn/elever utvikler verktøy for livsmestring i barnehage/skole.

Emner

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Meld deg på