Livsmestring i barnehage/skole

Livsmestring, er for deg som jobber i barnehage eller skole.

Søknadsfrist

9. september. 2022

Studiestart

Uke 37

Studielengde

10 uker

Gjennomføring

Nettbasert

Studiepoeng

7.5

Opptakskrav

Språk

Norsk

Pris

10.000

Om studiet

Livsmestring, er for deg som jobber i barnehage eller skole. Utdanningen går over 10 uker, med ukentlig undervisning på kveldstid. I løpet av de 10 ukene er det to innleveringer. Halvveis er det et arbeidskrav og avsluttes med 1 ukes hjemmeeksamen.

Annet
1.5 time ukentlig undervisning

Hva lærer du?

Livsmestring i barnehage/skole gir studentene kunnskap og innsikt i hvordan barn/elever kan mestre utfordringer de møter og rollen barne- og ungdomsarbeideren vil ha i et slikt arbeid.
Studenten skal få en forståelse for hva livsmestring i barnehage/skole innebærer og at barne- og ungdomsarbeideren skal blant annet bidra til barns/elevers trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing og få en forståelse og kunnskap i hvordan bidra til at barn/elever utvikler verktøy for livsmestring i barnehage/skole.

Emner

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.