Psykisk helse og livsmestring for barne- og ungdomsarbeidere i barneskole og SFO

Fagskoleutdanning i psykisk helse og livsmestring har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Søknadsfrist

1. april. 2022

Nivå

fagskole

Oppstart

Uke 34

Pris per semester

Fullfinansiert

Gjennomføring

Nettbasert

Språk

Norsk

Studielengde

2 år deltid

Studiepoeng

60

Opptakskrav

Fagbrev eller realkompetanse

Om studiet

Fagskoleutdanning i psykisk helse og livsmestring har som overordnet læringsutbytte å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med elever i barneskole og SFO og deres familier, samt medarbeidere på arbeidsplassen. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hva lærer du?

Forståelse for barneskole og SFO  yrkesetiske retningslinjer i møte med elever og deres foresatte. Utvikle etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen og fremme psykisk helse og livsmestring for elever i barneskole og SFO. Utdanningen bidrar til å fremme psykisk helse og livsmestring. Bygge relasjoner med fagfeller om psykisk helse og livsmestring på tvers fag. Lære å utvikle arbeidsmetoder som bidrar til å fremme psykisk helse og livsmestring for elever i barneskole og SFO.

 

Emner

  1. Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i barneskole og SFO
  2. Helsefremmende og forebyggende arbeid i barneskole og SFO
  3. Psykisk helse i barneskole og SFO
  4. Livsmestring i barneskole og SFO
  5. Praksis egen arbeidsplass - 10 uker
  6. Fordypningsoppgave

Hva kan du bli?

Jobbe som miljøarbeider på barneskole og SFO. Bidra inn mot elever som har utfordringer og bidra med tilrettelegginger for elever. Utdanningen kan også være nyttig for lærere som ønsker verktøy og kompetanse innen psykisk helse og livsmestring for elever i barneskole og SFO.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.