Psykisk helse og livsmestring i barneskole og SFO

Fagskoleutdanningen i psykisk helse og livsmestring har som hovedmål å forme reflekterte yrkesutøvere med en solid yrkesetisk standard. Gjennom studiet utvikler du kompetansen som trengs for å forstå og håndtere barn og unge sine utfordringer knyttet til psykisk helse. Vår tilnærming gir studentene ikke bare faglig dyktighet, men også et etisk fundament for å skape meningsfulle bidrag til enkeltindividers livsmestring.

Studietype

Deltid

Studielengde

2 år

Sted

Nettbasert

Velg studievariant

Nettbasert, deltid

Søknadsfrist

30/04/2024

Studiestart

Uke 35

Studielengde

2 år - 4 semestere

Studiepoeng

60

Gjennomføring

Digital undervisning på kveldstid - 2.5 timer

Samlinger

1-2 digitale samlinger per semester

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Opptakskrav

Fagbrev (Helse- og oppvekstfag)/ realkompetansevurdering

Språk

Norsk

Pris

Fullfinansiert studieplass (kun semesteravgift betales selv)

Semesteravgift

495,- per semester, betales årlig

Lånekassen

Godkjent

Pensum

Bøker betales av student

Hvem er utdanningen egnet for?

 

Utdanningen retter seg mot ansatte på barneskoler og i SFO som ønsker å få økt kunnskap om, og innsikt i hvilke arbeidsmetoder som bidrar til styrket fysisk og psykisk helse hos barn og unge, og hvordan man kan jobbe for økt livsmestring. Du vil få en innføring i temaer som forebyggende arbeid, omsorgssvikt, sosial kompetanse, utfordrende atferd, relasjonskompetanse, samt mange andre relevante og spennende temaer.

Hva lærer du?

 

Etter endt utdanning vil du ha økt kunnskap om psykisk og fysisk helse, samt faglig trygghet i din arbeidspraksis til å kunne bidra til økt livsmestring for elever i barneskole og SFO. Samtidig vil du kunne avgjøre hvilke arbeidsmåter, metoder og tiltak som kan være mest hensiktsmessige for enkeltindivid og barnegruppe for å støtte barns utvikling og læring.

Emne 1: Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse
Gir studenten kunnskap om profesjonsetikk som anvendes i arbeidet med å fremme helhetlig tilnærming til barn. Videre kunnskap om kommunikasjon og relasjonskompetanse som kan anvendes i ulike aktiviteter og samspill med barn i barneskole/SFO.

Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
Gir studenten kunnskap om betydningen av tidlig innsats i helsefremmende arbeid med barn i barneskole/SFO. Videre får studenten kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan anvendes i helsefremmende og forebyggende arbeid med barn. Det inneholder også innsikt i relevante lover, føringer og strategiplaner i folkehelsearbeidet.

Emne 3: Psykisk helse i barneskole og SFO
Gir studenten kunnskap om psykisk helse hos barn i barneskole/SFO. Emnet fokuserer videre på tiltak som kan forebygge mobbing og krenkelser, inkludering, relasjoner og følelser, lovverk og viktigheten av arbeid for å bidra til å fremme psykisk helse i et folkehelseperspektiv.

Emne 4: Livsmestring i barneskole og SFO
Gir studenten kunnskap om arbeid som kan bidra til å fremme livsmestring. Studenten får kunnskap om tilrettelegging for lek og aktiviteter som fremmer mestring, får kjennskap til pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten og forståelse for betydningen av arbeid med barn i barneskole/SFO for å bidra til å fremme livsmestring i et folkehelseperspektiv

Emne 5: Praksis egen arbeidsplass
I emne 5 gjennomføres det en ti ukers praksisperiode på egen arbeidsplass der du får muligheten til å utforske og prøve ut ulike tiltak. Emnet setter søkelys på praktisk bruk av kunnskaper. Du utvikler forståelse for hvordan ressurser og fagkunnskap best kan utnyttes for å støtte barns utvikling. Studenten lærer å bruke teori og metoder direkte i praksis, inkludert planlegging og gjennomføring av aktiviteter som fremmer mestring og inkludering. Emnet vektlegger utviklingen av en etisk grunnholdning og evnen til å tilpasse arbeidet til hvert enkelt barns unike behov, ressurser og interesser for å styrke deres selvfølelse og sosiale deltakelse.

Emne 6: Fordypningsoppgave
Dette emnet gir muligheten til å fordype seg i et selvvalgt tema relatert til barn i barneskole/SFO. Du vil utforske relevante lover, forskrifter, og planverk, samt oppdatere og utvide din kunnskap innenfor det valgte området. Du lærer å kartlegge situasjoner, identifisere faglige utfordringer, og foreslå nødvendige tiltak basert på grundig dokumentanalyse. Emnet vektlegger utvikling av yrkesetiske prinsipper og en dypere forståelse for egen faggruppes rolle i barns oppvekst, samt styrker evnen til å anvende relevant teori og forskning i praktisk arbeid.

Emner

Etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse i barneskole og SFO 7,5 stp
Helsefremmende og forebyggende arbeid i barneskole og SFO 7,5 stp
Psykisk helse i barneskole og SFO 15 stp
Livsmestring i barneskole og SFO 7,5 stp
Praksis egen arbeidsplass - 10 uker 15 stp
Fordypningsoppgave 7,5 stp

Muligheter og fordeler med fagskoleutdanningen

 

Utdanningen åpner døren til mulige karrierer som miljøarbeider på barneskole og SFO. Som miljøarbeider vil du ha ansvar for å støtte barn som møter utfordringer, og bidra med nødvendige tilrettelegginger for deres trivsel og utvikling. Dette kan innebære et nært samarbeid med elever, foresatte og skolens personale.

I tillegg er utdanningen relevant for pedagoger og andre ansatte i barneskole som ønsker å styrke sin kompetanse innen psykisk helse og livsmestring for elever i barneskole og SFO. Den gir verdifulle verktøy som kan integreres i undervisningspraksis for å bedre støtte barnets trivsel og psykiske helse.

Det er viktig å merke seg at arbeidsmarkedet kan variere, og jobbmulighetene avhenger av flere faktorer, inkludert individuell erfaring, lokal etterspørsel og tilgjengelige stillinger.

Delta i Våre Fagrelaterte Samlinger

 

Ved Din Kompetanse Fagskole forstår vi verdien av fleksibel og engasjerende læring. Derfor tilbyr vi våre studenter muligheten til å delta i fagrelaterte samlinger som er nøye designet for å supplere og utdype studieemnene, tilby praktisk kunnskap, og fremme en dypere forståelse av faget.

Digitalt & Stedsbasert:

Mens alle våre studier tilbyr digitale samlinger for maksimal tilgjengelighet, har noen studieprogrammer også muligheten for stedsbaserte treffpunkt. Enten du foretrekker å engasjere deg digitalt fra komforten av ditt eget hjem, eller ønsker den personlige kontakten som kommer med å møte dine medstudenter og lærere ansikt til ansikt, har vi dekket dine behov.

Fordeler:

Enten du ønsker å delta digitalt eller stedsbasert, er samlingene skreddersydd for å supplere studiematerialet med praktisk kunnskap og innsikt som forbereder deg for arbeidslivet. Med digitale samlinger tilbyr vi en enkel og tilgjengelig måte å engasjere seg i lærestoffet, ideelt for de som balanserer studier med andre forpliktelser. For de som velger våre stedsbaserte samlinger, tilbyr dette en unik mulighet til å bygge nettverk med medstudenter og lærere.

Fagsamlingene er mer enn bare forelesninger; de er interaktive økter som gir nye perspektiver og innsikter, praktisk kunnskap, og direkte relevans til ditt fremtidige yrkesliv. Vi tar sikte på å gjøre hver samling til en verdifull erfaring som hjelper deg å vokse både personlig og profesjonelt.

Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om dette eller andre studier?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor står våre studieveiledere klare til å hjelpe deg og forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning. Fyll inn skjemaet så tar en av våre studieveiledere raskt kontakt med deg.

Hvordan fungerer nettstudier?

Med nettstudier gir du deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer.

Les mer