Gratis fagdag for barnehageansatte om mobbing i barnehagen.

Arrangementet holdes av Din Kompetanse FagskoleTid: Lørdag, 06.april

Klokkeslett: 10-15.00

Sted: Powerhouse, Brattørkaia 17. Trondheim

Din Kompetanse har gleden av å invitere ansatte og foreldre i barnehage til en kostnadsfri fagdag med fokus på mobbing. Arrangementet vil finne sted på Powerhouse, lokalisert på Brattørkaia 17 i Trondheim.

Fagdagen er strukturert for å treffe alle som ønsker å forbedre sin generelle kompetanse innenfor problematikken rundt mobbing i barnehagen. Det vil si at dersom du ikke er ansatt i barnehage, men ønsker å få med deg fagdagen likevel, er du hjertelig velkommen.

Målet med fagdagen er at ansatte og foresatte skal få flere verktøy til å forebygge, håndtere og stoppe mobbing i barnehagen. Et resultat av det vil være at man lettere kan vurdere hvilke tiltak for gjennomføring som er mest hensiktsmessige for enkeltindivid og barnegruppe. 

Foredragsholder er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Hun har mange års erfaring i direkte arbeid med mobbing og utestengelse, samt veiledning av barnehagepersonell og foreldre i arbeidet mot et inkluderende læringsmiljø. Foredraget bygger på oppdaterte lærebøker, studier og gjennomførte forskningsprosjekter om mobbing i barnehagen.

Fagdagens tema:

  • Mobbeforståelse i et historisk perspektiv
  • Aktivitetsplikten
  • Barnets subjektive opplevelse
  • Mobbing, erting eller konflikt?
  • Konkrete eksempler på ulike former for mobbeatferd i barnehagen
  • Hvordan forstå mobbing?
  • Hvilke situasjoner skal vi være observante på?
  • Hvordan kan vi jobbe forebyggende mot mobbing?
  • Foreldresamarbeid i arbeidet mot mobbing
  • Dialogmodellen

Vi tror at ved å dele kunnskap, kan vi bli bedre sammen og gjøre en forskjell for barna. 

Alle er velkomne til å delta. Selv om vi har god plass, er antallet deltakere likevel begrenset. Vi anbefaler derfor at du og din barnehage melder dere på fagdagen for å garantere at dere får plass. 

Vi håper å se deg og din barnehage 06.april på Powerhouse i Trondheim!

Meld dere på via skjemaet under

Hvis du ønsker å invitere kollegaer eller andre til arrangementet, kan du enkelt trykke på knappen for å besøke Facebook-arrangementet her: