Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som en person har tilegnet seg, enten gjennom

  • formell læring, for eksempel utenlandsk utdanning, høyere utdanning, folkehøyskole eller voksenopplæring
  • ikke-formell læring, for eksempel kurs eller annen strukturert opplæring som ikke inngår i utdanningssystemet
  • uformell læring, for eksempel omsorgsarbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid eller arbeidserfaring

Ønsker man vurdering via realkompetansevurdering, må man sende bekreftelse fra relevant arbeidserfaring og  eventuelt annen bekreftelse som som nevnt over, til martin@dinkompetanse.no