Spesialpedagogikk

Hei , velkommen til kurset Spesialpedagogikk.

Takk for din påmelding og vi håper du får god nytte av kurset. Du trenger ikke bøker til dette kurset. Etter stort sett hver modul/kapittel er det en innleveringsoppgave. For å svare på oppgaven, må du gjerne også bruke din praktiske erfaring og/eller da det som står i kapittelet/modulen.

Dette kurset har til hensikt å gi deg noe innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov. Samtidig gi deg noe innsikt og kompetanse i diverse utfordringer som enkelte barn/elever opplever og litt om hvordan vi kan tilrettelegge.

Hilde har lang erfaring med å jobbe med barn og unge med særskilte behov. Hun drevet eget firma siden 2000 og like lenge jobbet med barn, unge og voksne som har utfordringer i barnehage-skole eller jobb, av ulike årsaker. Hun er mye leid inn av Barnevernet rundt om i Norge for å gi veiledning til familier, men også veiledning til barnehager og skoler, i forhold til blant annet spesialpedagogiske utfordringer. Hilde har også mye private henvendelser. Underviser også i studiet Barn med særskilte behov, i tillegg til lang undervisnings erfaring innen diverse fagbrev, som blant annet Barne-og ungdomsarbeider. Hilde har utdanning innen psykologi, nevropsykologi, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, ledelse, etc.

Hilde har altså mye praktisk erfaring med å jobbe med personer med diagnoser og andre utfordringer. Martin har en Bachelor grad i pedagogikk og god erfaring med å jobbe med ungdommer med særskilte behov. I tillegg har han utdanning innen Kommunikasjon. Vi håper at dette kurset vil oppleves som ett praktisk rettet kurs hvor du får lærdom og tips innenfor emnet Spesialpedagogikk.

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på, eller trenger hjelp i forhold til oppgaver etc.
Vi ønsker deg lykke til med kurset.

Vennlig hilsen
Din Kompetanse AS
Hilde og Martin