Opptakskrav regnskap- og lønnsmedarbeider

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev enten i Service- og administrasjonsmedarbeider eller Studiespesialisering i språk, samfunn og økonomi.

Realkompetanse: Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak.