Opptakskrav videomarkedsføring i sosiale medier

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev enten i IKTservicefaget eller IT-utviklerfaget eller Dataelektroniker eller Medieteknikker eller Studiespesialisering i medier og kommunikasjon.

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak